Kampen om oppmerksomheten

Omdømmemålinger har vært heftig debattert den siste tiden. Hvordan påvirker folks oppfatning av en merkevare omsetning? Hvilke faktorer spiller inn? Kan omdømme kvantifiseres? Spørsmålene er mange, svarene likeså. Det som derimot virker å være gjentagende er at spørsmålene ofte stilles av en bransje som selv sliter med å finne svar. Digitalbransjen. Der debatteres hva som Fortsett Kampen om oppmerksomheten