Informasjonsfrykten

Den norske stat kjøper PR-tjenester for 75 millioner i året meldte Aftenposten i går.  En trussel mot rettsikkerheten mener Sivilombudsmann Arne Fliflet. Dette føyer seg inn i rekken blant kritiske utsagn mot kommunikasjonsbransjen og samfunnstoppenes inntreden i rådgiverrollen. Til tider kan det virke som kritikerne mener kommunikasjonsrådgiverne er en gjeng med griske kapitalister som jobber på Fortsett Informasjonsfrykten