Helseløftet, kunnskapsløftet og eldreløftet. Hvor blir det av digitalløftet?

I politikken snakkes det mye om løfter. Der det ikke gis et løfte, gis det kanskje ett tilsagn om tilskudd? Lovnadene er mange. Skole, helse, kunnskap, samferdsel, det meste skal løftes. I 2013 er det valg. Sannsynligvis blir løftene så tunge og mange at de er umulige å bære, slik det vanligvis er i et valgår. Noe Fortsett Helseløftet, kunnskapsløftet og eldreløftet. Hvor blir det av digitalløftet?