Digitale nabokjerringer, hvor ble de av?

I dag er det ett år siden lille Norge ikke lenger var lille fredelige Norge.  Virkeligheten viste hvor brutal den kan være når ondskapen får fritt spillerom. Historiene, bildene, og menneskene satte dype spor og beveget et helt land. Ganske tidlig ble vi enige om at vi skulle besvare hat med kjærlighet.  En twittermelding fra Helle Fortsett Digitale nabokjerringer, hvor ble de av?